Facebook

Milion dzieci modli się na różańcu

18 października dzieci jednoczą się na modlitwie różańcowej, prosząc o łaskę pokoju na świecie. Dzieci z Rymanowa udały się tego dnia na pielgrzymkę do groty Matki Bożej pod górą Kalwarią, gdzie wspólnie odmówiły różaniec, razem z siostrami i wychowawczyniami.