Facebook

Pielgrzymka do Zabawy

W dniu 29 września siostra Ewa z Nienadówki zorganizowała pielgrzymkę dla ósmych klas Szkoły Podstawowej do Zabawy, miejsca życia i męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózka. Młodzież uczciła swoją Patronkę uczestnictwem we Mszy św., modlitwą w domu Jej urodzenia, w którym obecnie znajduje się kaplica z Najświętszym Sakramentem oraz muzeum, a także poprzez nabożeństwo Drogi Krzyżowej na szlaku męczeństwa Błogosławionej, które poprowadziła młodzież. W pielgrzymce wzięło udział 32 osoby.