Facebook

„Pieśń wdzięczności śpiewaj duszo ma i nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach”

W sobotę  29 października 2022r. bp Jan Wątroba poświęcił  w Sokołowie Małopolskim nową Ochronkę i dom Sióstr.

Wśród zaproszonych gości w uroczystości wzięła udział Matka Generalna Dorota Baranowska z Radą Generalną, była Matka Prowincjalna Janina Wołoszyn oraz licznie zgromadzone Siostry, które pracowały w Sokołowie Młp.  Poświęcenie rozpoczęło się o godz. 12.00 dziękczynną Eucharystią, której przewodniczył  bp. Wątroba wraz z kapłanami: ks. proboszczem z Sokołowa Janem Prucnalem,  sekretarzem ks. dr Łukaszem Hendzel oraz z ks. seniorem Franciszkiem Matułą.

W homilii  bp. Jan podkreślił, że każde przedszkole prowadzone przez Siostry w duchu Ewangelii i wg charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego, jest niezwykłą pomocą dla rodziców w dziele wychowania i przekazywania najważniejszych wartości młodemu pokoleniu, to „czas kładzenia fundamentów” pod budowę, jaką jest dorosłe życie.

Po zakończeniu  Mszy św. dzieci z Ochronki przygotowane przez s. Elżbietę Gielarowską, s. Bożenę Nizioł i Wychowawczynie, zaprezentowały krótki program artystyczny o Ojcu Edmundzie i podziękowały zaproszonym Gościom. Do podziękowań przyłączyła się również Matka Prowincjalna Barbara Tancer. Matka Barbara dziękując Bogu i wszystkim Osobom, Siostrom  zaangażowanym w budowę Ochronki, zwróciła uwagę na pomoc jakiej Siostry doznawały przez przyczynę św. Józefa, którego –  z inicjatywy byłej Matki Prowincjalnej Janiny, obrały za głównego Patrona i „Kierownika budowy”. Kapliczka z figurą św. Józefa, była pierwszą „inwestycją budowlaną” na otrzymanej od parafii działce. Matka podkreśliła, że wraz z budową domu, Siostry budowały i pogłębiały osobistą relację ze św. Józefem. Zwróciła również uwagę na hojność parafian i życzliwe  zainteresowanie budową, co dawało poczucie, że Ochronkę buduje Zgromadzenie z całą parafią. Po podziękowaniach ks. bp. Jan Wątroba     poświęcił  sale Ochronki i pomieszczenia Sióstr. Poświęceniu towarzyszył piękny i radosny śpiew dzieci, którym na gitarze przygrywała s. Elżbieta.  Uroczystość zakończyła się  wspólnym obiadem.