Facebook

Pomoc misjom

Z okazji tygodnia misyjnego podejmowane są różne inicjatywy wspomagające pracę misjonarzy. Pamiętamy, że na mocy chrztu wszyscy jesteśmy posłani i odpowiedzialni za dzieło misyjna Kościoła. Otaczamy je modlitwą, a także pomocą materialną. Siostry rozprowadzają kalendarze misyjne przygotowane przez nasze Zgromadzenie. Zebrane pieniądze pomogą w budowie szkoły w Chamuka. Dzieci i młodzież w Zambii chcą się uczyć, bo wiedzą, że tylko wykształcenie umożliwi im zdobycie dobrej pracy i wyrwanie się z biedy. Dlatego nasze siostry w Chamuka chcą przygotować dużą i dobrze wyposażoną szkołę, która umożliwi wielu dzieciom i młodzieży dobry start w dorosłość.

Młodzież z ZSzTiA w Lesku wraz z s. Magdaleną przygotowała Loterię Misyjną. Coroczna loteria fantowa stała się tradycją w tej szkole. Uczniowie czekają na nią. Traktują ją jak miłą zabawę, przy okazji, której można pomóc potrzebującym – w ostatnich latach – misjom. Każdy los zawiera ciekawy fant, a główne nagrody w tym roku to: smartwatch, rolki 😉 (papieru toaletowego), szopka misyjna, album oraz nagroda pieniężna. Dochód z loterii także zostanie przeznaczony na budowę szkoły w Chamuka.