Facebook

Skupienie sióstr przełożonych

W pierwsza sobotę października, w domu prowincjalnym w Przemyślu, odbyło się skupienie dla sióstr przełożonych. Było to pierwsze spotkanie z nową Matką Prowincjalną – Barbarą Tancer i nowym Zarządem. Siostry powitały nową Przełożoną naszej Prowincji bukietem róż i obietnicą modlitwy. Duchowym przewodnikiem w tym czasie był ks. Józef Trela, Wikariusz Biskupi do spraw Zakonnych, który w tym roku będzie przewodniczył wszystkim skupieniom dla przełożonych. Podczas konferencji ksiądz mówił o wspólnocie, o jej trzech źródłach:

– Bogu, który jest wspólnotą Osób w Trójcy Świętej, do tej pełni, wspólnoty tęskni każde ludzkie serce

– wspólnocie Kościoła, w której jesteśmy na mocy chrztu

– naszym Zgromadzeniu, do którego należymy poprzez konsekrację, które jeszcze głębiej niż chrzest łączy nas we wspólnotę z Bogiem.

Jezus prosił Ojca, w modlitwie arcykapłańskiej, aby Jego uczniowie byli jedno, aby świat mógł uwierzyć w Niego. Jedność jest znakiem autentyczności wiary. Aby być w jedności nie mamy być tacy sami. Tak jak w drużynie piłkarskiej są różni zawodnicy i mają różne zadania. Są skuteczni dzięki współdziałaniu. Ks. Józef zwrócił naszą uwagę na to, że we wspólnocie jest również miejsce na samotność. Dzięki temu możemy nawiązywać głęboką relację z Bogiem, który na być pierwszy we wspólnotach. Im bliżej Boga są członkowie wspólnoty, tym są bliżej siebie. Zachęcił nas również do walki o modlitwę, o czas na nią. Nie ma rzeczy ważniejszej!

Po obiedzie odbyło się spotkanie z Matka Barbarą, która przekazała bieżące informacje, s. Wikaria Alicja omówiła jedną z uchwał Kapituły Generalnej, a s. Asystentka Aneta przedstawiła sprawy przedszkolne.

Umocnione Słowem Bożym, sakramentami i spotkaniem w poszerzonej wspólnocie siostry przełożone wróciły do swoich wspólnot.