Facebook

Światowy Tydzień Misyjny

W niedzielę, 23 października 2022 r., obchodzony jest w Kościele 96. Światowy Dzień Misyjny, pod hasłem Będziecie moimi świadkami. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Papieskie Dzieła Misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Kościół na całym świecie spieszy z pomocą misjom.

Nasze Zgromadzenie jest obecne na misjach od 1928 roku. Chingombe to misja ufundowana przez Matkę Teresę Ledóchowską, i jednocześnie to pierwsze miejsce, w którym służebniczki starowiejskie podjęły pracę, miejscowość znajdowała się w Rodezji Północnej, obecnie to Zambia. Ponadto Siostry pracują w kilku krajach afrykańskich, w Tanzanii, w Malawi i w Republice Południowej Afryki. Działalność misyjna jest prowadzona też na Ukrainie, w Rosji, w tym na dalekiej Syberii i w Mołdawii.


Do wszystkich pracujących na misjach można skierować słowa z Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 6, 10-20), czytanie z czwartku 27 października:

Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.”