Facebook

XXII Dzień Papieski w Bachórzu

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Bachórzu, pod opieką siostry Małgorzaty, włączyli się w parafialne obchody XXII Dnia Papieskiego. Akcentując uroczysty dzień ubraniem się w kolorach papieskich aktywnie uczestniczyli w liturgii, czytając czytania, śpiewając psalm i modląc się modlitwą wiernych. Niosąc dary dzieci dziękowały za życie i nauczanie naszego Wielkiego Rodaka. Po zakończonej mszy świętej w bardzo wielu kościołach w Polsce i na świecie, również w naszym miała miejsce zbiórka charytatywna na rzecz funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Podczas tej zbiorki nasi uczniowie przekazywali myśli Jana Pawła II zapisane na żółtych i białych kartkach.
Dzień Papieski to jedna z okazji, by się zatrzymać i skupić na przesłaniu, które pozostawił nam Jan Paweł II. By uczcić ten wyjątkowy dzień w szkole, na lekcjach religii siostra Małgorzata przybliżyła wyjątkową postać naszego Świętego Rodaka. Natomiast 17 października wszyscy uczniowie i nauczyciele wspólnie odśpiewali „Barkę”- pieśń tak bardzo kochaną przez naszego Papieża. Rangę tego dnia podkreślały stroje uczniów, przedszkolaków i nauczycieli, oczywiście żółto-białe. Każdy uczeń wylosował dziś karteczkę z myślą i przesłaniem, skłaniającym do refleksji nad słowami naszego wielkiego rodaka. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Blask prawdy”.