Facebook

Drugi dzień Nowenny

Ewangelia Mt 4, 18-22

Święty Andrzej, powołany przez Jezusa był rybakiem, podobnie jak jego brat Szymon. Co się działo w sercach rybaków, że po prostu zostawili wszystko? to właśnie dar powołania, dar i tajemnica. Oni nie zastanawiali się, zostawili wszystko i poszli za Jezusem, natychmiast. Powołania są różne… Abraham, podobnie jak pierwsi apostołowie wyruszył w nieznane, całkowicie zaufał Bogu. Eliasz czy Jonasz uciekali przed wezwaniem, Bóg „ścigał” ich Swoją łaską. Za Jezusem trzeba iść nie oglądając się wstecz, otwierając się na Jego łaskę, bo ta łaska otwiera i rozpala nasze serca. Podobnie jak kiedyś apostołowie jesteśmy powołani – przygotowani – posłani…umocnieni Jego łaską, aby głosić Chrystusa wszystkim.

Doskonałym wzorem odpowiedzi na powołanie jest Maryja – odpowiedziała Fiat, oto Ja Służebnica Pańska. Maryjo, chcę być jak Ty.