Facebook

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Św. ojciec Pio umierając powiedział: „Kochajcie Maryję i zróbcie wszystko, aby ludzie kochali Ją bardziej.” Nasze Zgromadzenie przeżywa nowennę przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny bardzo uroczyście, a szczególnie nasza przemyska Prowincja Zgromadzenia, ponieważ Niepokalana jest naszą Patronką. W związku z duchowym przygotowaniem do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi pragniemy zachęcić wszystkich do włączenia się w tę modlitwę, krótkie refleksje są oparte o homilie wygłoszone w przemyskiej kaplicy przez ks. Piotra Baraniewicza i innych kapłanów.

Dzień pierwszy

Ewangelia Łk 10, 21-24

Dziś Jezus rozradował się w Duchu Świętym, w tej właśnie godzinie…jaka to godzina? to godzina, kiedy apostołowie wracają po głoszeniu ewangelii i uświadamiają sobie, że zrobili coś nie swoją mocą. Czy moje działania mocą Jezusa przynoszą owoce? Czy Jezus się we mnie raduje?

Zachariasz podczas swojego zwiastowania usłyszał zapewnienie, że narodzenie dziecka będzie dla niego wielką radością, ale ostatecznie nie rozradował się. Gdy nie przyjmuję łaski, nie będę się radować, będę jak niemowa i nie będę dawać świadectwa, głosić ewangelii.

Jezus po chrzcie wrócił pełen Ducha znad Jordanu…gdy odkryję pełnię łaski chrztu św. na nowo stanę się dzieckiem Bożym, czy Duch raduje się we mnie? czy czuję się dzieckiem Boga?

Prostaczek w innych tłumaczeniach Pisma św. to inaczej głupiec, dziecko, nawet niemowlę. Pan Jezus powiedział kiedyś do s. Leonii Nastał: „Wybrałem cię na uwielbienie mojego niemowlęctwa. W Ukrzyżowanym kochaj Niemowlę Boże”. Pan zaprasza nas do kontemplowania Ukrzyżowanego, bo On nie podnosi głosu, nie narzeka, jest delikatny. Trzeba nam stawać w tej nowennie jak niemowlę przed Jezusem, odkrywać małe owoce, rozpoznawać wolę Ojca w swoim życiu – rozradować się, wysławiać i uwielbiać Boga.