Facebook

Prostujmy drogi swojego życia

Adwent jest czasem przebudzenia się, czasem obmywania się, bo w tym dniu trysnęły z hukiem wszystkie źródła, jak powie Księga Rodzaju. Adwent to czas powstania ze snu i czas otrząśnięcia się…czy tak o nim myślę? czy nie zatrzymuję się tylko na radosnym oczekiwaniu na przyjście Pana? Pan przyjdzie, przyjdzie z mocą, aby nas zbawić. Ale najpierw zapytajmy siebie, czy zatrzymaliśmy się na chwilę na sobie, czy podejmuję postanowienia, czy coś robię, by zmienić siebie samego, aby … przyoblec się w Pana. Dlatego konieczne jest obmycie, oczyszczenie. Adwent to nie czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, ale to czas przygotowania się na powtórne przyjście Jezusa.

Jezus przyjdzie i zakołacze…żebym nie minął się z Bogiem.


List pasterski na 1. Niedzielę Adwentu Metropolity Przemyskiego, abp Adama Szala