Facebook

Święto Patrona w sanockiej ochronce

Dzień Patrona naszej sanockiej ochronki, Edmunda Bojanowskiego, obchodziliśmy w tym roku modląc się o Jego kanonizację.

14 listopada, w dniu urodzin bł. Edmunda, ks. Paweł Chyliński, tutejszy wikariusz, odprawił dla dzieci i personelu przedszkola Mszę świętą. Podczas homilii usiadł między dziećmi jak Pan Jezus i rozmawiał z nimi na temat przeczytanej Ewangelii o uzdrowieniu ślepca spod Jerycha, nawiązując do postaci bł. Edmunda, który miał bardzo dobre oczy serca, widział jakie są potrzeby innych ludzi i potrafił im zaradzić. Dzieci uczestniczyły czynnie we Mszy św.: śpiewały piosenki, psalm responsoryjny, mówiły modlitwę wiernych i niosły dary, hostię niósł chłopiec przebrany za Edmunda. Na organach przygrywała im pani Monika Brewczak, która uczy w naszej ochronce rytmiki. Na zakończenie ksiądz poświęcił obrazy dla poszczególnych grup.

16 listopada, w dniu imienin Ojca Edmunda, dzieci zebrały się znowu w kaplicy i jeszcze raz pomodliły się, aby Bł. Edmund został ogłoszony świętym. Oglądały też krótką prezentację i śpiewały piosenki. Na koniec każda grupa otrzymała obraz bł. Edmunda, ucałowała relikwie, zaś chłopiec – bł. Edmund wręczył nauczycielkom pierniczki dla dzieci.