Facebook

Szkolenie w Rzeszowie

W dniu 14 listopada w Rzeszowie, w gościnnych progach Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyło się szkolenie prowadzone przez panią Ewę Zielińską na temat: ,,Planowanie pracy wychowawczo dydaktycznej wraz z zapisami w dzienniku oraz jak nauczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z porażkami czyli o hartowaniu emocjonalnym.” 

W szkoleniu wzięło udział 130 nauczycieli z różnych placówek naszego Zgromadzenia, ale i nauczyciele z innych zaprzyjaźnionych przedszkoli, min. od sióstr Serafitek, Sercanek, Marianek i Dominikanek i Przedszkola Parafialnego z Rzeszowa.