Facebook

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon. On to w 998 roku zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII wieku zwyczaj ten stał się powszechny w Kościele rzymskim. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości i „przedsionkiem nieba”. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odkryć na nowo sens życia i śmierci w perspektywie życia wiecznego. W oderwaniu od niej współczesna kultura, która powstała, by wywyższyć człowieka i jego godność, paradoksalnie zamienia się w kulturę śmierci, bowiem tracąc z oczu horyzont Boży, staje się niejako więźniem świata, ulega lękowi i rodzi, niestety, liczne patologie indywidualne i zbiorowe.” – słowa zaczerpnięte z Rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” z 3 listopada 2002 już dziś św. Jana Pawła II.

„O tych, których kochaliśmy za życia, nie zapominajmy też po śmierci” – św. Ambroży

…a światłość wieczna niechaj Im przyświeca, niech oglądają Twe Najświętsze lica…