Facebook

Szósty dzień Nowenny

Ewangelia Mt 3, 1-12

Czas Adwentu jest czasem prostowania naszych ścieżek dla Pana, wtedy zamieszka On w nas, gdy będziemy przygotowani i przyjmiemy Go z radością. Zaczyna się już drugi tydzień Adwentu, czy coś wyprostowałam w moim życiu, jakiś mały odcinek swojej ścieżki? Czas Adwentu jest czasem na moją przemianę, nawrócenie, wzmocnienie wiary, zmienienie mojego sposobu myślenia na myślenie, jak Bóg. Żeby ta zmiana się dokonała muszę wejść w głąb siebie, dokonać zmiany mojego umysłu, jak mówi św. Paweł do Rzymian: „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu”. Gdy dokona się we mnie nawrócenie, można wyjść na pustynię, tam odnajdę Boga, spotkam Go – znakiem spotkania Boga jest pokój serca. Człowiek nawraca się, gdy robi w swym sercu miejsce dla Boga, a wtedy ” spocznie na nas duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”.

Maryjo, Matko pięknej miłości naucz nas kochać innych i siebie.