Facebook

Trzeci dzień Nowenny

Ewangelia Mt 7, 21. 24-27

Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi: „Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą skałą!” Trzeba pełnić wolę Bożą, wypełniać słowo Boże, żyć ewangelicznie. Nie da się zbudować życia duchowego na pisaku tylko i wyłącznie pięknych słów, trzeba je budować na fundamencie woli Bożej, na skale, na Chrystusie. Na skale mogę zbudować trwały fundament, a na piasku…lekki wiatr już go zdmuchnie i już go nie ma. Na czym ja buduję moje życie? jakie fundamenty ma moje życie duchowe? czy pełnię wolę Bożą? To bardzo ważne, by pełnić wolę Bożą, bo to rodzi pokój serca i pewność, że dom naszego życia nie runie.

Maryjo, pełniąca zawsze wolę Boga, ucz mnie budowania na skale, ucz mnie jak Ty mówić, niech mi się stanie według Twego słowa Boże.