Facebook

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi to patronalne święto Sióstr Służebniczek, tego dnia wyrażamy naszą szczególną wdzięczność kochanej Matce za opiekę nad każdą z nas, za Jej ciepło i delikatność, za doskonały wzór jak postępować w życiu, w mocy Bożego Ducha, by być zbawionym. Papież Franciszek dwa lata temu tak mówił o tej Uroczystości:

„Dzisiejsza uroczystość liturgiczna czci jedno z cudownych wydarzeń historii zbawienia – Niepokalane Poczęcie Maryi Panny. Również Ona została zbawiona przez Chrystusa, jednak w sposób nadzwyczajny, ponieważ Bóg zechciał, aby od chwili poczęcia Matka Jego Syna nie była dotknięta nędzą grzechu. A zatem Maryja przez całe koleje swojego ziemskiego życia była wolna od wszelkiej zmazy grzechu, była „łaski pełna” (Łk 1, 28), jak nazwał Ją anioł, i cieszyła się szczególnym działaniem Ducha Świętego, pozwalającym zawsze trwać w doskonałej relacji ze swoim Synem Jezusem; co więcej, była uczennicą Jezusa – Matką i uczennicą. A nie było w Niej grzechu.

I to jest dla nas droga do tego, żebyśmy się stali „święci i nieskalani”. Nieskażone piękno naszej Matki jest niemożliwe do naśladowania, ale zarazem nas przyciąga. Zawierzmy się Jej i powiedzmy raz na zawsze „nie” grzechowi, a „tak” łasce.”

PAPIEŻ FRANCISZEK, modlitwa ANIOŁ PAŃSKI, Plac św. Piotra, wtorek, 8 grudnia 2020 r.