Facebook

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne odbędzie się w piątek, 20 stycznia, o godz. 17:00 w rzymskokatolickiej katedrze św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Kaznodziejom podczas Nabożeństwa centralnego będzie rządca Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego – bp Waldemar Pytel.