Facebook

Wspólne kolędowanie

W Niedzielę Chrztu Pańskiego tj. 8 stycznia 2023 r.,  w naszym Domu odbyła się wizyta kolędowa, na którą przybył ks. Proboszcz Franciszek Goch wraz z ks. Wikariuszami: ks. Bartoszem Grędą i ks. Jakubem Jakubowskim, obecny był także ks. Kapelan Stanisław Masłyk. Wizyta rozpoczęła się modlitwą w kaplicy i prośbą o Błogosławieństwo na cały nowo rozpoczęty rok dla wszystkich podopiecznych, pracowników, sióstr i dobroczyńców. Następni kapłani, przy śpiewie kolęd, udali się do wszystkich pomieszczeń domu, by zanieść tam kapłańskie błogosławieństwo i odwiedzić przy tej okazji  podopiecznych w ich pokojach. Spotkanie zakończył poczęstunek i wspólne kolędowanie przy świątecznym stole.