Facebook

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W środę, 1 marca, po raz kolejny obchodzić będziemy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Żołnierzy, których jedynym pragnieniem było żyć w wolnym kraju. Jak czytamy w dokumencie przyjętym przez Sejm 3 lutego 2011 roku: ustanowienie 1 marca Narodowym Dniem Pamięci to hołd dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

1 marca jest datą symboliczną, która historycznie nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia Urząd Bezpieczeństwa zamordował w więzieniu na warszawskim Mokotowie siedmiu członków niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukasza Cieplińskiego, Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepaka, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela.

Żołnierze wyklęci to nazwa żołnierzy tworzących powojenną konspirację niepodległościową. Była ona – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, w 1945r., działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów z czego 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Żołnierzy, którzy byli więzieni, cierpieli nieludzkie tortury, ginęli za sen o wolności. Naszej wolności…

1 marca o godzinie 16.00 zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele OO. Karmelitów Bosych w Przemyślu w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Uroczystość  będzie kontynuowana przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu wojskowym.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !