Facebook

Odwiedziny ks. arcybiskupa w Domu Prowincjalnym

Ks. apb Adam Szal dokonuje w tych dniach wizytacji dekanatu Przemyśl I, w tym archikatedralnej parafii, do której przynależy nasz Dom Prowincjalny w Przemyślu. 23 lutego miałyśmy zaszczyt uczestniczyć we mszy św. odprawianej w naszej domowej kaplicy przez metropolitę przemyskiego, któremu towarzyszył ks. prałat Mieczysław Rusin, proboszcz parafii archikatedralnej. W wygłoszonym słowie Bożym ks. arcybiskup przywołał osobę św. Polikarpa – patrona dnia, św. biskupa Pelczara i Rodzinę Ulmów, w nawiązaniu do niesienia krzyża jak Oni, mówił, że mamy iść do końca za Nowym Mojżeszem, czyli Chrystusem, mamy kroczyć wciąż drogą ucznia Chrystusa.