Facebook

XXXI Światowy Dzień Chorego

W sobotę, 11 lutego 2023 r., w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić XXXI Światowy Dzień Chorego.
Myślą przewodnią Dnia Chorego Ojciec Święty Franciszek uczynił słowa „Miej o nim staranie” (Łk 10, 35), wypowiedziane w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Papież Franciszek zauważa, że to właśnie stosunek względem chorych pokazuje, jaki jest stan naszej wspólnoty, czy idziemy razem albo też każdy na własną rękę. Jednakże doświadczenie słabości i choroby może być też dla nas okazją, by nauczyć się stylu Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością, a przy tym nie dać się zarazić kulturą odrzucenia.  Ojciec św. przypomina, że nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę, a często nawet do przyznania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, wiemy, że przy obecnej kulturze nie ma miejsca dla kruchości. Może się zdarzyć, że ludzie nas opuszczą, albo że my sami się od nich oddalimy, aby nie być dla nich ciężarem. W ten sposób rodzi się samotność i gorzkie poczucie niesprawiedliwości. W takiej sytuacji trudno też trwać w pokoju z Bogiem. Dlatego, jak pisze Papież, ważne jest, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina i stał się faktycznie szpitalem polowym.