Facebook

Uroczystość Świętego Józefa

Pan Bóg wybrał Was sam i sposób życia Wam postanowił, który przypominać Wam może świętego Patrona Waszego. Święty Józef był opiekunem Dzieciątka Jezus i Wy opiekujecie się niewinnymi dziećmi. – To słowa Edmunda Bojanowskiego skierowane do pierwszych sióstr Służebniczek. Także dziś Siostry opiekują się dziećmi, zarówno w ochronkach, jak i w szkołach, świetlicach oraz dziećmi, które wymagają większej miłości, troski i poświęcenia. Święty Józef jest najlepszym wzorem, jak otaczać opieką dzieci, uczy cierpliwości, szacunku do każdego i wrażliwości na cierpienie. Przecież św. Józef jest ozdobą życia rodzinnego, pociechą nieszczęśliwych, nadzieją chorych, podporą rodzin…To również jeden z najbardziej milczących świętych – w Ewangelii nie zapisano ani jednego jego słowa.

Zostałam kiedyś obdarowana pięknym obrazem, unikatowym w swojej treści. Z radością dzielę się nim z Wami dziś, w Uroczystość Świętego Józefa. Zdaje się on wyrażać słowa zawarte w Psalmach ku Jego czci: „Tyś się w życie Jezusa z zachwytem wpatrywał, Swoje serce do Jego Serca upodobnił”.