Facebook

Żywa Droga Krzyżowa w Lesku

Nauczyciele i uczniowie leskiego liceum pod przewodnictwem s. Anny Koniecznej przygotowali pantomimiczne misterium Męki Pańskiej, pt. „Zadziwieni miłością.” Zostało ono przedstawione w kościele podczas rekolekcji szkolnych oraz dla parafii w piątek po Mszy św.  Choć podczas spektaklu nie zostało wypowiedziane żadne słowo, to przemówił on do zebranych grą aktorów, atmosferą, muzyką, światłem i śpiewem. Pozwolił zbliżyć się i przeżyć mękę Jezusa na drodze krzyżowej.