Facebook

Dziedzictwo św. Jana Pawła II

Dziedzictwo św. Jana Pawła II trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie. Wiedzą o tym rodzice, którzy znaleźli dla swych dzieci myśli świętego Papieża skierowane do najmłodszych lub o nich. Dzieci samodzielnie wykonały prace plastyczne, by również w przedszkolu w Rymanowie uszanować pamięć św. Jana Pawła II.