Facebook

Kwietniowe pielgrzymowanie Sióstr Służebniczek do Matki Cierpliwie Słuchającej

W minioną sobotę, 29 kwietnia, po raz kolejny Siostry Służebniczki pielgrzymowały na Kalwarię Pacławską, by upraszać dar powołań do sakramentalnych małżeństw i rodzicielstwa, kapłaństwa, życia zakonnego, konsekrowanego i misyjnego. Prawdziwie wiosenna pogoda sprzyjała naszej wędrówce i pobudzała do jeszcze większej wdzięczności Opatrzności Bożej za dar natury, za całe piękno stworzonego świata.

Matko Boża Kalwaryjska, Pani Słuchająca, pociągaj nas Matko na to miejsce, abyśmy tutaj, przez Twoje szczególne wstawiennictwo odnawiali, umacniali i ożywiali naszą wiarę, nadzieję i miłość. Amen.