Facebook

Święcenie pokarmów w Domu Prowincjalnym

Święcenie pokarmów to stary chrześcijański zwyczaj. W Polsce robi się to już od XIV w. Święcenie jest do dziś aktualne również w innych krajach, na przykład w Austrii, w Bawarii i we Włoszech. W Domu Prowincjalnym w Przemyślu święcenia pokarmów dokonał ks. abp Adam Szal.

Symbolika święconki

Baranek – symbol Chrystusa, Baranka Bożego; w tradycji żydowskiej baranek był zwierzęciem ofiarnym związanym ze świętem Pesach, upamiętniającym ocalenie Izraela od śmierci pierworodnych przez znak uczyniony krwią na progu i odrzwiach domostw; Chrystus, Nowy Baranek, ocali tych, którzy w Niego wierzą.

Jajko – słowiański symbol życia płodności, miłości i siły; zwyczaj dzielenia się jajkiem jest typowo polskim zwyczajem i w zasadzie, nie jest znany w innych krajach; jajko symbolizuje nowe życie, które obiecuje Chrystus.

Wędlina – staropolski przysmak, dawniej rzadko jadany; jest znakiem „tego, co najlepsze”, znakiem szacunku dla wielkanocnego śniadania.

Sól i chrzan – przyprawy poprawiające smak potraw; sól chroni od zepsucia, a chrzan ma przypominać mękę Pańską.

Chleb – pierwszy, najważniejszy pokarm człowieka, owoc ciężkiej pracy, darzona szacunkiem podstawa pożywienia; symbol Ciała Chrystusa.