Facebook

173. rocznica powstania Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

W dniu, w którym aktualnie w Polsce obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski oraz świętujemy Uchwalenie “Konstytucji 3 maja”, 173 lata temu czyli w 1850 r. w Podrzeczu na Wielkopolsce, spełniło się pragnienie serca bł. Edmunda Bojanowskiego. U pani Przewoźnej zgromadziły się dzieci, pozbawione opieki rodziców i zostały otoczone troską trzech wiejskich dziewcząt, które Edmund zaprosił do ich wychowywania jako „najdroższy skarb Chrystusa Pana”. W ten sposób została otwarta pierwsza tzw. Ochronka, a  poświęcenie dziewcząt w niej posługujących dało początek nowemu Zgromadzeniu.

To dzieło zrodziło się z głębokiej wiary i miłości do Boga i Niepokalanej oraz  z pragnienia służby wobec dzieci, ubogich i chorych, które od wielu lat kiełkowało i rosło jak ziarno wrzucone w ziemię, w sercu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.  Ten świecki mężczyzna – poeta, literat, myśliciel, filantrop, patriota, a nade wszystko „serdecznie dobry człowiek”,  nie tylko widział cierpienie i nędzę ludzką, ale sam jej dotykał swoimi wątłymi rękami, i odważnym, gorącym sercem, zaprawionym w wielu przeciwnościach.

Z Jego niezachwianej ufności w Opatrzność Bożą i opiekę Niepokalanej, w trudnym czasie rozbiorów, walk powstańczych i szalejących epidemii, zrodziło się zgromadzenie służebniczek, dla którego sam opracował Regułę, nadając mu rys prostoty, wzajemnej miłości oraz służby. Dziś, w święto Maryi Królowej Polski, siostry służebniczki dziękują Bogu za tego wspaniałego Syna naszej Ojczyzny; za człowieka, który stoi u początków naszej zakonnej drogi życiowej.

Choć historia Sióstr Służebniczek sięga już 173 lata to wskazania bł. Edmunda są nadal aktualne. Aktualne pozostają również słowa z Testamentu Ojca Założyciela: Co do prowadzenia dzieci, zachowywać najdrobniejsze szczegóły, które są przepisane, bo nie uwierzycie, jak wielkiej w tym jest wagi każda, choćby rzecz najdrobniejsza”.

Błogosławiony Ojcze Edmundzie – założycielu Zgromadzenia Służebniczek Maryi, wzorze dla słabych i cierpiących, wychowawco dzieci i młodzieży, módl się za nami.