Facebook

Skupienie międzyzakonne

W sobotę, 27 maja, w kościele oo. Karmelitów w Przemyślu odbyło się kolejne, comiesięczne skupienie międzyzakonne. Modlitwie sióstr, które pracują na terenie naszej przemyskiej archidiecezji, przewodniczył o. przeor Krzysztof Górski. W wygłoszonej konferencji i homilii mówił: „Jezus przyszedł objawić nam Ojca – to jest celem Jezusa, nauczyć nas jak powierzać się Ojcu, jak zaufać Ojcu, wtedy wiele lęków, niepokojów odejdzie. Podobnie uczy nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus, której 150-lecie urodzin w tym roku obchodzimy, jej Mała Droga ma jeden cel – wskazuje na Ojca, św. Teresa na nowo odkrywa oblicze Ojca. Modlitwa „Ojcze nasz” ma być sposobem naszego myślenia, sposobem naszych relacji, więzi. Mamy przechodzić od modlenia się do bycia modlitwą. I dalej, św. Teresa mówiła, że modlitwa to spotkanie z Tym, o którym wiem, że mnie kocha…Bóg wierzy w nas o wiele bardziej, niż my sami wierzymy w siebie”.