Facebook

Jubileusz w Krościenku Wyżnym – 150 lat posługi Sióstr Służebniczek

11 czerwca, w Krościenku Wyżnym, odbyły się uroczystości upamiętniające 150 lat posługi Sióstr Służebniczek w tej parafii. To już kolejny tak duży Jubileusz, który przeżywały Siostry wraz z całą społecznością parafialną. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia przez ks. abpa Adama Szala tablicy, przy figurze Maryi Niepokalanej w ogrodzie, która upamiętnia fakt przybycia sióstr w 1873 roku do Krościenka. Po nim wszyscy zaproszeni goście, parafianie i Siostry Służebniczki uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem metropolity przemyskiego. Następnie wszyscy zaproszeni udali się do Dworu, na którego terenie była pierwsza placówka sióstr. Jubileusz zakończony został wspólnym posiłkiem oraz występem dzieci ochronkowych, które przedstawiły historię miejscowości Krościenko oraz to w jaki sposób i za czyim staraniem Siostry Służebniczki ze Starej Wsi przybyły do Krościenka w 1873 roku.