Facebook

Jubileusz w Komborni

W niedzielę, 2 lipca, Siostry Służebniczki przeżywały kolejny Jubileusz, tym razem było to 100 pobytu Sióstr w Komborni. Uroczystości rozpoczął montaż słowno-muzyczny przedstawiony przez dzieci z ochronki, dziewczynki ze Służby Maryjnej oraz nasze siostry. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył ks. Stanisław Wójcik, kapelan Szpitala w Krośnie, a homilię wygłosił ks. Andrzej Wydrzyński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Komborni. Bogu niech będą dzięki za ten Jubileusz i za pracę przez 100 lat wszystkich sióstr w Komborni.