Facebook

Czas Jubileuszy…

7 sierpnia, po rekolekcyjnych rozważaniach i modlitwie, siostry zebrane w Starej Wsi, przeżywały swoje zakonne jubileusze 60, 50 i 25 – lecia  życia zakonnego oraz odnowę po 10 latach. Był to czas odnowienia duchowego i ogromnej wdzięczności za łaskę trwania w powołaniu. Podczas uroczystej Mszy Św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne, a potem przy wspólnym stole dzieliły radość trwania przy Chrystusie.