Facebook

Pierwsze śluby zakonne

14 sierpnia 2023 r. w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi dwie siostry prowincji przemyskiej złożyły swoją pierwszą profesję zakonną: s. Justyna Lusio i s. Magdalena Błaż. Do tej uroczystości siostry przygotowywały się już od momentu wstąpienia do Zgromadzenia poprzez formację zakonną. Dwuletni okres postulatu, czas nowicjatu kanonicznego oraz późniejszy pobyt na placówkach kształtował młode serca. Na sześć tygodni przed złożeniem ślubów, siostry wróciły do domu nowicjackiego, gdzie stawiały pierwsze zakonne kroki. Uczestniczyły w wykładach dotyczących Konstytucji Zgromadzenia, życia zakonnego oraz duchowości. Przede wszystkim jednak, był to czas zgłębiania osobistej relacji z Chrystusem, gdzie w zaciszu kaplicy powtarzały za świętym Piotrem: ,,Panie Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.”