Facebook

Jubileusz s. Angeliki

24 września, w Domu Prowincjalnym w Przemyślu, s. Angelika Kasperczyk świętowała swój Jubileusz 60-lecia życia zakonnego. Uroczyste dziękczynienie rozpoczęło się mszą św. w kaplicy, o godzinie 11.00. Celebransami byli: ks. dr Marcin Kaznowski salezjanin – główny celebrans, były uczeń s. Angeliki z Muniny ks. dr Wacław Siwak – kaznodzieja oraz ks. Jan Mromliński, emeryt z parafii Dębno, gdzie prze 8 lat pracowała s. Angelika. We wspólnej modlitwie uczestniczyła najbliższa rodzina Siostry Jubilatki – trzy siostry rodzone służebniczki, s. Stanisława, s. Jadwiga i s. Krystyna i trzy siostry młodsze z mężami, a także inni członkowie rodziny z Borzęty, znajomi i przyjaciele s. Angeliki.

Po mszy św. dalsze świętowanie odbywało się przy wspólnym stole, najpierw życzenia, toasty i obiad jubileuszowy z gośćmi. Na zakończenie, w łączności z całą wspólnotą przemyską i zaproszonymi gośćmi, zostały wyśpiewane wspomnienia z lat dziecinnych, z minionych 60 lat przeżytych w Zgromadzeniu oraz życzenia na dalsze lata służby Bogu i ludziom.