Facebook

Królowa Różańca Świętego

W październiku, jak wiadomo wszystkim wierzącym, wspólnie odmawiamy różaniec w kościele. Wysławiamy Maryję rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi. Obchodzimy też wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Za odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu (wystarczy odmówić tylko jedną część różańca) można uzyskać odpust zupełny; natomiast za odmówienie poza tymi miejscami lub wspólnotami – odpust cząstkowy.

W niektórych kościołach, w tym w Lesku, wspomnienie Matki Bożej Różańcowej to dzień odpustu. Czcząc Maryję chcemy być Jej wierni, naśladować Ją i otwierać swoje serca na Boga, tak jak Ona. Na katechezie siostry starają się wprowadzać dzieci i młodzież w tą głęboką modlitwę ucząc jej i modląc się razem.  

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-07a.php3