Facebook

Lesko dla misji

W niedzielę misyjną, 22 października, we wszystkich kościołach modliliśmy się w intencji misji chrześcijańskich w świecie. Odbywały się spotkania z misjonarzami, konferencje, kapłani w homiliach uwrażliwiali wiernych na duchowe i materialne potrzeby misji.

W Lesku Ksiądz Proboszcz podczas kazania mówił również o pracy naszych sióstr i budowaniu szkoły w Chamuka. Po wszystkich Mszach św. Siostry rozprowadzały kalendarze misyjne ze zdjęciami dzieci z Chamuka. Parafianie hojnie wspierali budowę szkoły, składając często wyższe ofiary niż cena kalendarza.

25 i 26 października, w tygodniu misyjnym w ZSTiA w Lesku odbyła się fantowa loteria, z której dochód został również przeznaczony na budowę szkoły w Chamuka. Uczniowie i nauczyciele, jak co roku, chętnie kupowali losy. Do głównych nagród należały: powerbank, album o fotografii, afrykańska torebka oraz nagrody pieniężne: 100 zł. i 200 zł. – czekolada 🙂