Facebook

Relikwie Dzieci z Fatimy

12 października, w kaplicy domowej, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Jarosławiu, mieszkańcy mieli okazję otoczyć czcią relikwie pierwszego stopnia dwojga pastuszków, świętych Franciszka i Hiacynty Marto, którym w 1917 r. objawiła się Matka Boża w Fatimie przekazując tzw. „tajemnice fatimskie”.