Facebook

Skupienie Federacyjne

W dniach od 29 września do 1 października w Leśnicy miał miejsce Zjazd Federacyjny Sióstr Juniorystek. Siostry Wielkopolskie, Starowiejskie, Dębickie i Śląskie wspólnie rozważały temat Dynamicznej Wierności w przeżywaniu powołania. Rzeczywistość nie zawsze można zmienić, ale swoje serce – tak. Na drodze wierności istotą jest relacja – relacja z Chrystusem. Życie w nieustannej świadomości, że ON JEST. To fundament. Prawdy te były poruszane podczas spotkania z matką generalną Dąbrówką oraz konferencji ojca dominikanina. Jeden ojciec Założyciel, jeden duch prostoty i miłości, jeden cel – mimo różnic wynikających z historii Zgromadzenia, siostry czuły ową jedność. W Testamencie ojciec Edmund Bojanowski zapisał: ,,Gdybym tu miał zgromadzone wszystkie siostry, to bym im powiedział: Siostry moje, kochajcie się i kochajcie się.” I z tym siostry wróciły do swoich wspólnot – z przesłaniem miłości siebie, Boga i bliźniego.