Facebook

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – dzień pierwszy

Po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi 8 grudnia 1854, bł. Pius IX ustanowił ten dzień uroczystością Niepokalanego Poczęcia. „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

Rozpoczynamy dzisiaj dziewięciodniową Nowennę przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przeżywaną przez nas, Służebniczki Niepokalanej, szczególnie radośnie, a zakończoną 8 grudnia, kiedy to od godziny 12.00 – 13.00 będziemy wszyscy czuwali w Godzinie Łaski. Objawiając się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1947 roku, włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli, Maryja powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia”.

W naszej przemyskiej wspólnocie Nowennę przeżywamy po mszy świętej, podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Dziś w homilii ks. Piotr zachęcał byśmy weszły otwartym sercem w czas Nowenny, bo to czas wielkiej łaski. W Ewangelii Jezus dziś mówi: „Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.” Jaką mądrość? Tę, którą miał Szczepan, gdy przemawiał przed Sanhedrynem pełen mocy Ducha. Tę, którą miała Lidia z Tiatyry, która z uwagą słuchała słów św. Pawła, a potem przyjęła wiarę w Jezusa wraz z całym domem, bo wszyscy otworzyli się na działanie Ducha. Dlatego, gdy Duch Święty będzie w nas, staniemy się gigantami wiary – jak Szczepan, jak Lidia…jak Maryja.