Facebook

Ojciec Edmund podpowiada nam, by modlitwą zbliżać się do nieba bram

Przed świętem Patrona naszej ochronki w Sanoku, w każdej grupie s. Barbara opowiadała o bł. Edmundzie Bojanowskim. Dzieci otrzymały kolorowanki z jego wizerunkiem i każda grupa wykonała pracę plastyczną dowolną techniką. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na tablicach. Nauczyły się również edmundowej zabawy.

16 listopada, w dniu imienin bł. Edmunda ks. Roman Froń, proboszcz parafii Fara odprawił dla dzieci 5 i 6-letnich oraz personelu Mszę świętą w kaplicy domowej, modląc się o kanonizację bł. Edmunda Bojanowskiego. Podczas homilii rozmawiał z dziećmi na temat jego życia i działalności, podkreślając, że był serdecznie dobrym człowiekiem. Dzieci uczestniczyły czynnie we Mszy św.: śpiewały piosenki, mówiły modlitwę wiernych i niosły dary. Na organach przygrywała pani Monika Brewczak, która uczy w naszej ochronce rytmiki. W kaplicy została przygotowana dekoracja ukazująca postać bł. Edmunda, a także nawiązywała do wrześniowej beatyfikacji rodziny Ulmów, którzy podobnie jak Edmund Bojanowski zobaczyli potrzeby czasu i zaradzili tym potrzebom oddając swoje życie. Po Mszy świętej chłopiec przebrany za Ojca Edmunda wraz z 5 i 6-latkami odwiedził młodsze dzieci i wręczył pierniczki dla każdej grupy.

17 listopada młodsze dzieci: 3 i 4-latki zebrały się w kaplicy i modliły się, aby bł. Edmund został ogłoszony świętym. Słuchały piosenki o serdecznie dobrym człowieku i próbował śpiewać refren. Na koniec ucałowały relikwie.

Tego samego dnia po obiedzie dzieci 6-letnie przedstawiły zaproszonym gościom: rodzicom i dziadkom program patriotyczny związany ze Świętem Niepodległości. S. Barbara w krótkim przemówieniu nawiązała do postaci Edmunda Bojanowskiego, który przywiązywał dużą wagę do wychowania dzieci w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny. Na koniec wszyscy poczęstowali się edmundowymi pierniczkami.

Od poniedziałku dzieci codziennie spotykały się rano w kaplicy, aby cały tydzień przeżywać z bł. Edmundem. Modliły się o jego kanonizację oraz nauczyły się piosenki: Ojciec Edmund podpowiada nam, by modlitwą zbliżać się do nieba bram oraz krótkiej modlitwy na każdy dzień. Przy różnych okazjach śpiewały piosenkę i odmawiały modlitwę oraz w wolnej chwili wykonywały książeczkę samodzielnie rysując emblematy dopasowane do każdego dnia tygodnia.