Facebook

Skupienie permanentne

W dniach 10 i 11 listopada odbyły się w Domu Prowincjalnym w Przemyślu i w Orzechówce, w ramach formacji permanentnej, dni skupienia dla Sióstr Służebniczek. Prowadził je ks. Bartosz Rakoczy. Skupienie obejmowało dwie konferencje, następnie siostry modliły się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, a na zakończenie skupienia ks. Bartosz odprawił mszę św. w intencji sióstr uczestniczących w skupieniu i sióstr z naszych wspólnot zakonnych. Temat przewodni skupienia brzmiał: „Pokora drogą kontaktu z Duchem Świętym, przez uznanie prawdy o sobie i o grzechu” i był oparty o tekst z Ap 1, 4 – 3, 22 Listy „Do siedmiu Kościołów , które są w Azji”. Każdy z nas jest człowiekiem wybranym i umiłowanym, ale mamy się nawracać każdego dnia, zawsze wchodzić z grzechu, powstawać. Kolejne etapy naszego nawrócenia to uznanie swojej winy, żal z miłości, czyli skrucha, która prowadzi do zmiany postępowania i wreszcie uczynki pokutne, które prowadzą do większej zażyłości z Bogiem – tymi słowami zostałyśmy zachęcone przez ks. Bartosza do refleksji nad naszą osobistą drogą nawrócenia. Po wspólnym obiedzie siostry spotkały się na sali rekreacyjnej z Matką Prowincjalną Barbarą.

Kolejne skupienie odbędzie się jeszcze w Przemyślu 18 listopada.