Facebook

Skupienie sióstr juniorystek

Po ostatniej Kapitule generalnej uległy zmianie skupienia dla sióstr juniorystek. Co drugi miesiąc siostry biorą udział we wspólnym skupieniu organizowanym w Krakowie, a pozostałe miesiące mają przeżywać dzień skupienia indywidualnie w swoich prowincjach. W dniach 16-19 listopada siostry juniorystki, nowicjuszki i siostra postulantka przeżywały swoje skupienie właśnie w Krakowie. Był to dla nich czas zarówno formacji ludzkiej, jak i duchowej. Pani Małgorzata Kramarz poprowadziła wykład oraz warsztaty na temat lęku. Przybliżyła siostrom jego źródła oraz sposoby dobrego przeżywania. Z kolei Ojciec Wacław Królikowski SJ wygłosił konferencję dotyczącą strapień duchowych, przypominając wskazówki zawarte w ćwiczeniach św. Ignacego Loyoli. Siostry miały przestrzeń do wspólnych rozmów, ale również do wyciszenia, do osobistego spotkania z Jezusem Eucharystycznym. Nie zabrakło również pogodnego wieczoru, gier oraz tańców. W niedzielę siostry rozjechały się do swoich placówek, aby właśnie tam, gdzie żyją na co dzień, świadczyć o żywym Chrystusie.