Facebook

Uroczystości Edmundowe w Korczynie

W niedzielę, 12 listopada, dziewczynki z Krucjaty Eucharystycznej z Korczyny, prowadzonej przez siostrę Ewę Żyłka zaprezentowały w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski, program poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 

Tradycyjnie po wszystkich Mszach świętych parafianie zostali obdarowani pierniczkami upieczonymi przez rodziców dziewczynek z Krucjaty.