Facebook

VII Światowy Dzień Ubogich

W niedzielę, 19 listopada 2023 roku, obchodzimy VII Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7). W orędziu na Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty pisze: „Mówiąc o ubogich, łatwo jest popaść w retorykę. Jest to również podstępna pokusa, aby zatrzymać się na statystykach i liczbach. Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historie, serca i dusze. Są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść w osobistą relację z każdym z nich.” W homilii w bazylice Świętego Piotra papież mówił, „(…) otrzymaliśmy od Pana dar jego miłości i jesteśmy wezwani, by stać się darem dla innych”. Prosił wierzących o to, by rozpowszechniali miłość miłosierną, dzieląc się chlebem. „Nędza jest skandalem” – dodał.

O Duchu Święty, miłość Ojca i Syna rozlana w naszych sercach, wzbudzaj w nas uważną miłość do osoby ubogiej, pobudzając nas do rzeczywistego poszukiwania jej dobra. Amen