Facebook

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju

Niezwykłe postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji mają coraz większy wpływ na ludzką działalność, życie osobiste i społeczne, politykę i gospodarkę – czytamy w komunikacie. – Papież Franciszek wzywa do otwartego dialogu na temat znaczenia tych nowych technologii, które mają destrukcyjny potencjał i budzące wątpliwości skutki. Przypomina o potrzebie czujności oraz pracy nad tym, aby logika przemocy i dyskryminacji nie zakorzeniła się w produkcji i korzystaniu z tych urządzeń, kosztem osób najbardziej kruchych i wykluczonych: niesprawiedliwość i nierówność podsycają konflikty i antagonizmy. Pilna potrzeba odpowiedzialnego ukierunkowania koncepcji i wykorzystania sztucznej inteligencji, tak aby służyła ona ludzkości i ochronie naszego wspólnego domu, wymaga rozszerzenia refleksji etycznej na sferę edukacji i prawa. Ochrona godności osoby oraz troska o braterstwo, które jest prawdziwie otwarte na całą rodzinę ludzką, stanowią niezbędne warunki, aby rozwój technologiczny przyczyniał się do promowania sprawiedliwości i pokoju na świecie.

Światowy Dzień Pokoju jest obchodzony od 1967 r. Z tej okazji Papież kieruje specjalne orędzie zarówno do wiernych Kościoła katolickiego jak i do wszystkich ludzi dobrej woli. Orędzie dotyka aktualnych wyzwań dotyczących kwestii pokoju na świecie. Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan /tekst za Vatican News/