Facebook

Adwentowe  skupienie

W dzień po Niepokalanym Poczęciu NMP – 9 grudnia, siostry przełożone przeżywały swoje skupienie w Przemyślu. Prowadził je ks. Andrzej Jasnos – dyrektor Wydziału Katechetycznego w Tarnowie. Ksiądz Andrzej rozpoczął swoje rozważania od pytania, które Bóg zadał Adamowi w raju: Gdzie jesteś? Zaprosił nas do stawiania sobie tego pytania. Gdzie jestem – ja, którą Bóg wybrał i posłał? Przywoływał sytuację, w której znalazł się dzisiejszy świat, jego obojętność wobec Boga, odejście od wartości, nawet zaprzeczanie naturze. Gdzie w tych warunkach jest Kościół (także my), jakie zajmuje miejsce? Czy chcemy iść z duchem czasu, czy z Duchem Świętym? Po adoracji uczestniczyłyśmy w Eucharystii. A po wspólnym obiedzie spotkałyśmy się z Matką Prowincjalną Barbarą Tancer, która poruszyła temat relacji we wspólnocie. Rozpoczynając od słów papieża Benedykta XVI: „Bóg przychodzi do człowieka przez drugiego człowieka.” Ukazywała nam w oparciu o dokumenty Kościoła wartość i rolę wspólnoty zakonnej.

Ponieważ obecny czas był sposobnością do złożenia Matce życzeń imieninowych popłynęły toasty i serdeczne życzenia, które połączone były również z życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia dla całej Prowincji.