Facebook

Doba Ekspiacyjna

29 grudnia, w trwającej oktawie Narodzenia Pańskiego, przeżywałyśmy po raz kolejny Dobę Ekspiacyjną. W naszej przemyskiej wspólnocie, to modlitewne 24-godzinne czuwanie, rozpoczęłyśmy od porannej mszy św., przepraszałyśmy Dobrego Boga za wszystkie grzechy i słabości osób Bogu poświęconych, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Modliłyśmy się o pokój na świecie, za nasze siostry pracujące na Ukrainie, a także o pokój w naszej ojczyźnie.

Św. Faustyna tymi słowami prosiła Jezusa: „O Jezu mój, będę Cię pocieszać za wszystkie niewdzięczności, bluźnierstwa, oziębłość, nienawiść bezbożnych, świętokradztwa. O Jezu, pragnę płonąć jako ofiara czysta i wyniszczona przed tronem Twojego utajenia. Nieustannie Cię błagam za konającymi grzesznikami” (Dz 80).