Facebook

Dziewiąty dzień Nowenny

Dostaliśmy dziś piękne Słowo, aby zamknąć czas Nowenny. Jezus Sam nam wyjaśnia, jak mamy postępować: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie„. Prorok Izajasz mówił wiele wieków temu, że lud czci Boga tylko wargami, podczas, gdy serce jest daleko od Pana. Wiele można się wyuczyć, pewnych zwyczajów, postaw, obrzędów, całe życie duchowe może na tym pozostać. Ale my mamy iść głębiej, potrzeba nam życia z wiary i liturgii ofiary. Czy moja wiara nie jest czasem martwa? Czy ofiara jest żywa, święta i Bogu miła? Viktor Frankl mówił: „Musimy dziś przywrócić pojęcie ofiary. Bez niej nie można mówić o sensownym życiu człowieka. Świat bez doświadczenia ofiary staje się neurotyczny”. Dlatego potrzebujemy oczyszczenia i dojrzewania w doświadczeniu miłości, by móc przezwyciężać swój egoistyczny charakter. Bądźmy jak Maryja, całe Jej życie było zbudowane na skale i było doświadczeniem ofiary.