Facebook

Niecodzienny Gość

W wigilijny poranek Swoją obecnością zaszczycił nasz dom prowincjalny Solenizant, ks. abp Adam Szal. Z wielką radością uczestniczyłyśmy we mszy św., którą celebrował ks. abp Solenizant. W homilii podkreślał jak ważne jest czuwanie, bo przyjście Pana jest pewne, o czym mówiła pierwsza niedziela Adwentu. W kolejnej Jan Chrzciciel nawoływał nas do prostowania dróg Pańskich. Trzecia niedziela Adwentu przyniosła radość, radość głęboką, bo naszemu życiu towarzyszy obecność Boga. A dzisiejsza niedziela, już czwarta jest niedzielą maryjną. Bóg przewidział dla Maryi szczególne miejsce, bo jest Matką Boga. Na oczach świata realizuje się Boży plan zbawienia. Kontemplujmy tajemnicę wcielenia, przez tajemnicę zwiastowania Maryi – mówił ks. arcybiskup Adam. W Sercu Jezusa skoncentrowały się natury boska i ludzka. Cud nad cudami, bo Bóg stał się człowiekiem nie przestając być Bogiem, a Maryja Dziewica została matką nie przestając być Dziewicą. Zachęcał nas na zakończenie, by iść odważnie za Bożą mądrością patrząc na Maryję i Ją naśladować, by jak Maryja słuchać słowa Boga, by życiem głosić Zmartwychwstałego.