Facebook

Piąty dzień Nowenny

„W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Kor 1, 5-7) Pan już jest i również nam udziela obfitych łask, nie braknie ich, bo w Nim zostaliśmy wzbogaceni przez wszystko. Bóg zatroszczy się o Swoje stworzenie, o nas, bo Tym który nas umacnia jest Bóg – Ojciec, który jest zatroskany o mnie i o ciebie. Jesteśmy więc wzbogaceni…o co? co dał nam Pan? – wiarę, moc, wszelką wiedzę, gorliwość, dar mądrości słowa, czynienia cudów, rozeznania, dar jedności Ducha. Jesteśmy dotknięci przez grzech, ale nie możemy żyć w kłamstwie, bo jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, bo miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Gdy będziemy żyli w świetle miłości Ojca i w prawdzie, będziemy jak Maryja mówić: Fiat.