Facebook

Siódmy dzień Nowenny

 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10, 21) – w jakiej chwili pytamy? to chwila radosna, delikatna jak balet, piękna, Jezus wchodzi w mistykę, bo był zjednoczony z Bogiem Ojcem, Jezus bez wahania, bez zwłoki to uczynił, bo skorzystał z łaski i chwili. Rozradował się, bo wcześniej wysłał 72 uczniów, by byli zwiastunami, by On mógł przyjść i dopełnić dzieła ewangelizacji. I my jesteśmy posyłani, by przygotować miejsce dla Jezusa, jesteśmy posłani, by wykonać, a Jezus dopełni wszystko. Misja Jezusa miała swój cel, by bracia i siostry, my wszyscy, byśmy zajmowali się tym, co należy do Ojca, byśmy stawali się jak On i byśmy powierzyli Mu swoje życie. A wówczas „spocznie na nas duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”. Jak na Maryi.